Vertaisryhmiin osallistuminen on maksutonta eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä tai kuulumista omaishoidon tuen piiriin. Kokoonnumme vapaamuotoisesti keskustelun, kahvittelun ja vertaistuen merkeissä. Välillä käy vierailijoita kertomassa toivotuista aiheista.

Ylöjärven alueen vertaisryhmä kokoontuu SoppeenSydämessä, Rantajätkäntie 2 B 30

Ohjaaja:
Taina Alanen 040 7533 017