Vertaisryhmiin osallistuminen on maksutonta eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä tai kuulumista omaishoidon tuen piiriin. Kokoonnumme vapaamuotoisesti keskustelun, kahvittelun ja vertaistuen merkeissä. Välillä käy vierailijoita kertomassa toivotuista aiheista.

Sari Aula tulee 8.9. kokoontumiseemme kertomaan erilaisista hoidoista. Ota sille kerralle mukaan VATI, johon saat mukavasti mahtumaan jalkasi.

Paikka: Seurakuntakeskus, Rautialantie 213
Aika:
Keskiviikko klo 11.30 – 14

Ohjaajat:
Diakoni Tiina Hiltunen
Omaistoiminnan ohjaaja Taina Alanen 040 7533017