Pälkäneen Pirtillä, keskustie 1

Vertaisryhmiin osallistuminen on maksutonta eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä tai kuulumista omaishoidon tuen piiriin. Kokoonnumme vapaamuotoisesti keskustelun, kahvittelun ja vertaistuen merkeissä. Välillä käy vierailijoita kertomassa toivotuista aiheista.

Ryhmän ohjaajat Virpi Kangasniemi  ja Taina Alanen
Lisätiedot 0407533017