Vertaisryhmiin osallistuminen on maksutonta eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä tai kuulumista omaishoidon tuen piiriin. Kokoonnumme vapaamuotoisesti keskustelun, kahvittelun ja vertaistuen merkeissä. Välillä käy vierailijoita kertomassa toivotuista aiheista.

Lempäälän, Sääksjärven alueen vertaisryhmä kokoontuu Lempäälän vuokrakotien Ehtoopirtissä, Asuntotie 4

Ohjaaja:
Taina Alanen 040 7533 017