Vertaisryhmiin osallistuminen on maksutonta eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä tai kuulumista omaishoidon tuen piiriin. Kokoonnumme vapaamuotoisesti keskustelun, kahvittelun ja vertaistuen merkeissä. Välillä käy vierailijoita kertomassa toivotuista aiheista.

 

Maanantaina 10.8. klo 13 kokoonnutaan poikkeuksellisesti VPK:n mökillä Manninsaaressa.

Ohjaaja Taina Alanen 040 7533017