Ovet-valmennus® on tarkoitettu Sinulle, joka

  • tuet ja avustat sairastunutta tai vammautunutta läheistäsi ja tarvitset tietoa ja osaamista omaishoitoon liittyvistä asioista
  • haluat jakaa ajatuksiasi, keskustella ja verkostoitua toisten omaishoitajien kanssa
  • haluat vahvistaa omaishoitoon liittyviä tietojasi ja taitojasi
  • haluat pohtia omaa omaishoitajuutta osana elämääsi

Ovet-valmennus tukee omaishoitajuutta ja helpottaa etenemistä omaishoidon polulla. Ovet-valmennuksiin ovat tervetulleita kaikki, jotka auttavat apua tarvitsevaa läheistään.

Vuoden 2018 alusta lähtien omaishoitosopimuksen tehneiden omaishoitajien valmennus on kunnan järjestämisvastuulla. Yhdistyksen järjestämä Ovet-valmennus® täydentää kuntien lakisääteistä valmennusta, joten omaishoitosopimuksen tehneet omaishoitajat ovat tervetulleita Ovet-valmennukseen sen jälkeen, kun ovat kunnalta saaneet valmennuksen tai sopineet kunnan kanssa sen toteutumisesta.

Ovet-valmennus on osallistujille maksutonta ryhmätoimintaa, jossa käsitellään alustusten, keskustelun ja harjoitteiden avulla keskeisiä omaishoitajuuteen liittyviä asioita. Ovet-valmennuksen punaisena lankana on omaishoitajien vahvuuksien tukeminen ja uusien voimavarojen löytäminen yhdessä toisten omaishoitajien kanssa.

Katso Ovet-valmennuksesta kertova video Videolla kerrotaan, mitä Ovet-valmennus® on ja miten omaishoitaja pääsee valmennukseen.

Lisätietoja:
Vastaava omaistoiminnan ohjaaja
Taina Alanen 040 753 3017
taina.alanen(at)treomaishoitajat.fi

Päivi Hietanen
040 354 6176
paivi.hietanen(at)treomaishoitajat.fi

Erja Räty
Erja Räty 050 4665719
erja.raty(at)treomaishoitajat.fi