OmaisOiva-toiminta on Omaishoitajaliitto ry:n ja paikallisyhdistysten yhteinen toimintamuoto, jota Sosiaali- ja terveysministeriö tukee Veikkauksen tuotoilla. Toiminta tuo tietoa, ohjausta ja vertaistukea omaishoitajille. OmaisOiva tukee jaksamista tuomalla osallistumisen mahdollisuuksia lähelle omaishoitoperheitä.

Toiminta on tarkoitettu kaikille Pirkanmaan alueella asuville nykyisille, tuleville tai entisille omaishoitajille ja omaishoidosta kiinnostuneille. Toimintaan osallistuminen ei edellytä omaishoidon tuen saamista eikä jäsenyyttä omaishoitoyhdistyksessä. Työntekijöiden antama neuvonta ja ohjaus ovat maksuttomia.