Omaishoitajaliitto

Omaishoitajaliitto on omaishoitajien vaikuttamis- ja tukijärjestö. Liitto on olemassa omaishoitajia ja heidän läheisiään, paikallisyhdistyksiä sekä muita omaishoidosta kiinnostuneita varten. Liitto ja paikallisyhdistykset tukevat eri tavoin omaishoitajien arjessa jaksamista.