Sovellus on auki edellisellä välilehdellä.


RESEPTITIETOJEN ylläpito

Reseptien tiedot kirjataan ylläpitonäytössä yksi/rivi. Lääkkeen päiväannoksena voi käyttää desimaalilukua. HUOMAA kuitenkin,
että desimaali-erottimena käytetään PISTEttä.

Rivin lopussa ovat kohdat S ja T. Sarakkeelle S merkitään 1, jos lääkkeeseen liittyvät muistutukset halutaan ohjaustietoihin
kirjattuun ensimmäiseen sähköpostiosoitteeseen. Sarakkeelle S merkitään numero 2, kun muistutukset halutaan toiseen sähkö-
postiosoitteeseen. Jos muistutukset halutaan molempiin ohjaustietoihin kirjattuihin sähköpostiosoitteisiin kirjataan sarakkeelle
iso M- kirjain.

Sarake T odottaa versiota, jossa samat valinnat ovat käytössä myös tekstiviestimuistutuksille. Sarakkeelle voi jo nyt kirjata
oikeat arvot, eli lääkekohtaisesti ykkösen, kakkosen tai M- kirjaimen. Tekstiviestejä ei vielä tässä versiosta kuitenkaan lähetetä.
Kun yhden lääkkeen tiedot on kirjattu, klikataan rivin loppua otsikon "Riittää asti" alta. Silloin sovellus laskee rivin loppuun
nyt ostetun lääkeannoksen riittävyyden. Jos "Riittää asti"- sarakkeelle tulee vuoden 1970 päivämäärä, on "Reseptin päätt.pv" tai
"Ostopv" todennäköisesti jotenkin virheellinen.
Lääkepurkkien ja -laatikoiden kyljissä olevista resepteistä löytyvät reseptillä yhteensä oleva määrä ja viimeisin ostopäivä alla
olevan kuvan mukaisista paikoista.

MUUTTUNEET JA UUDET TIEDOT PITÄÄ LOPUSSA VIELÄ KIRJATA TIETOKANTAAN. Se tapahtuu klikkaamalla ikkunan alaosassa oikealla olevaa
painiketta "Tallenna muutokset ja lopeta"Jos sovelluksen näyttämä ja reseptillä oleva jäljellä olevan lääkemäärän tieto eroavat toisistaan voit korjata eron kirjaamalla
"Määrä reseptillä"- sarakkeelle viimeksi ostetun lääkeannoksen reseptillä olevan lukeman ja klikkaamalla sen jälkeen
"Tallenna muutokset ja lopeta". (ÄLÄ siis klikkaa uudelleen "Riittää asti"- sarakkeella.


Jos halutaan PERUA kaikki muutokset klikataan ikkunan alaosassa vasemmalla olevaa painiketta "Peru kaikki ja lopeta"
TIETOSUOJAHUOMIO: Käyttäjätunnukset on järjestelmässä salakirjoitettu, mutta sähköpostiosoitteet, gsm- numerot ja lääkkeiden nimet
ovat tietokannassa selväkielisinä. Tästä syystä kannattaa lääkkeet varmuuden vuoksi kirjata omilla nimillä, esim. "Lääke A", "Lääke B"
jos ei halua järjestelmään mahdollisesti murtautuvan saavan selville lääkkeiden todellisia nimiä.


OMIEN TIETOJEN ylläpito tapahtuu samalla näytöllä, jonka yläosassa ylläpidetään reseptitietoja. Omia tietoja EI TARVITSE KIRJATA
UUDELLEEN, JOS MITÄÄN EI MUUTETA.